PRIVACYVERKLARING

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
E.D. Bergshoeff h.o.d.n. LEEF! gezond en vitaal, gevestigd te Asten aan de Dijkstraat 42 (5721 AR).

Artikel 2. Persoonsgegevens
LEEF! verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt.  Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         voor- en achternaam; 

·         geslacht; 

·         geboortedatum; 

·         geboorteplaats;

·         adresgegevens;

·         e-mailadres;

·         telefoonnummer.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: 

·         administratie t.b.v. facturatie;

·         geven van adviezen; 

LEEF! verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

·         toestemming van de betrokkenen

·         De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de gerichte advisering

Artikel 4. Bewaartermijn
LEEF! bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

•         wettelijke grondslag: twee jaar;

•         verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;

•         telefonisch contact: twee jaar;

•         informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.

Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Leef! zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Beveiliging
LEEF! neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen. 

Artikel 6. Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak met E.D. Bergshoeff of stuur een e-mail naar [email protected] 
Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 7. Wijzigingen
LEEFf! kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.